Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
ΚΕΣΥΠ ΑΘΗΝΑΣ - Δ

ΚΕΣΥΠ ΑΛΙΜΟΥ

 

Το ΚΕΣΥΠ παρέχει:

  • συμβουλευτική στήριξη σε μαθητές και νέους, για να μπορέσουν να διερευνήσουν τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους, ώστε να κάνουν τις καλύτερες, γι’ αυτούς, επιλογές για τις σπουδές και το επάγγελμά τους
  • πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας
  • επιστημονική και συμβουλευτική στήριξη των καθηγητών που εφαρμόζουν τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ΓΡΑΣΕΠ (σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια) και τα ΓΡΑΣΥ (σε Επαγγελματικά Λύκεια

Οργανώνει:

  • ενημερωτικές συναντήσεις για μαθητές και γονείς
  • επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για τους καθηγητές που εφαρμόζουν το ΣΕΠ στα σχολεία
  • βιωματικά σεμινάρια συμβουλευτικής για γονείς και εκπαιδευτικούς

Συντονίζει και στηρίζει τις δομές ΣΕΠ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης του, δηλαδή τα:

  • Γραφεία ΣΕΠ (ΓΡΑΣΕΠ) στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια
  • Γραφεία Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (ΓΡΑΣΥ) στα Επαγγελματικά Λύκεια

Επιμέλεια: Μ. Τερζάκη