Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
ΚΕΣΥΠ ΑΘΗΝΑΣ - Δ

ΚΕΣΥΠ ΑΛΙΜΟΥ

 

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αλίμου λειτουργεί από το σχολικό έτος 2000-2001 και στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εποπτικά μέσα για τη διεξαγωγή σεμιναρίων και διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο

Εχει βιβλιοθήκη με πλούσιο πληροφοριακό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) σχετικό με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και την αγορά εργασίας, το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς από τα στελέχη του ΚΕΣΥΠ, με στόχο την έγκυρη πληροφόρηση των συμβουλευομένων.

Συνεργάζεται με το ΥΠΕΠΘ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και πολλούς εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς.

Απευθύνεται σε:

  • μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  • νέους μέχρι 26 ετών

  • γονείς

  • εκπαιδευτικούς

Στελεχώνεται από τις συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού Ιωάννα Σταματοπούλου, Ειρήνη Ρέππα και Μαρία Τερζάκη.

Επιμέλεια: Μ. Τερζάκη