Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
ΚΕΣΥΠ ΑΘΗΝΑΣ - Δ

ΚΕΣΥΠ ΑΛΙΜΟΥ

 

Κ Ε Σ Υ Π    Α Λ Ι Μ Ο Υ

Πάτμου 1,

17 456 Αλιμος

Τηλέφωνο: 210-9955036

Fax: 210-9954200

E-mail: mail@1kesyp-d-athin.att.sch.gr

Επιμέλεια: Μ. Τερζάκη